Visie

Het trainen en begeleiden van wedstrijdjudoka’s met een focus tot op jongeren van 18 jaar, teneinde top 3 posities te behalen op nationale en internationale judotoernooien, alles in ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

  1. De promotie van judo als breedtesport in samenwerking met de verbonden sportscholen.
  2. De promotie van judo als wedstrijdsport binnen de breedtesport.
  3. De ontwikkeling van judotalent middels het aanbieden van specifieke wedstrijdtrainingen.
  4. Het begeleiden en coachen van judoka’s voor, tijdens en na de wedstrijden.
  5. De organisatie van sociale activiteiten ter bevordering van onderlinge binding en samenhang van het judoteam.