breedtesport Kampen (Onderdijks –Stroomdal)

Dojo Kampen (ONDerdijks–obs villa nova)

Bouwkamp 4, 8266 KL Kampen

Trainer: Marthijn Girbes

Lestijden

Maandag - 17.00 - 18.00 uur -  5 t/m 7 jaar
Maandag - 18.00 - 19.00 uur - 8 t/m 10 jaar 
Maandag - 19.00 - 20.00 uur - 11 jaar en ouder