Wedstrijdtrainingen en Evenementen.

Beste judoka’s,ouders,

Zojuist hebben wij het advies gekregen van het NOC-NSF en Judo Bond Nederland om geen wedstrijd trainingen te verzorgen tot eind maart.

Stichting Judoteam IJsselmond zal dit advies opvolgen. Dit betreft dan specifiek de wedstrijdtrainingen en de evenementen die door ons team worden gevolgd.

De verenigingen beslissen zelf of ze de trainingen m.b.t. de breedtesport door laten gaan of niet. U kunt u daarvoor melden bij de trainer.

Laten we dit virus snel tot overgave dwingen zodat we weer de mat op kunnen.

Update: Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.

Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben ze de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen.

Mvrgr.

Bestuur Stichting Judoteam IJsselmond.