Harry Dentinger

Harry Dentinger,

40 jaar scheidsrechter, voorzitter van de examencommissie Judo, neemt officieel afscheid van het scheidsrechteren.

Het is nu de tijd aan de jongere generatie volgens Harry.

Het ga je goed.