Bootcamp tot aan de vakantie

Er wordt flink gebuffeld tijdens de laatste bootcamps. Tot aan de schoolvakantie gaan we door met deze activiteit voor de -15/-18 en -21 jaar.